• Bijbelgetrouw voor christenen
 • Klaar voor onderwijs van de 21e eeuw in een prachtig gebouw.
 • Gereformeerd en gastvrij door en voor christenen

 • Op alle scholen wordt gezocht naar een passend onderwijsaanbod voor elk kind – ouders zien we als partner in opvoeding en onderwijs

 • Op deze school...
 • ...waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord.

Welkom bij christelijke basisschool De Handpalm

GBS De Handpalm is een gereformeerde basisschool die open staat voor alle ouders die hun kind christelijk willen opvoeden. In ons onderwijs staat onze relatie met God centraal én ook onze relatie met elkaar.

Dit werkt door in ons onderwijs. We mogen de kinderen laten ontdekken hoe wonderlijk groot God is en hoe mooi zijn schepping. Dit doen we door samen stil te staan bij wat Hij heeft gedaan voor ons, samen te werken en samen te leren. Elke dag opnieuw.

Op De Handpalm werken we ontwikkelingsgericht in alle groepen. Dit betekent dat we werken met thema’s. In de onderbouw leren kinderen door spel hoe de echte wereld eruit ziet. In de bovenbouw leren de kinderen dit door onderzoek te doen. Zo mag elk kind zich ontwikkelen in de breedste zin van het Woord.

Kenmerken van onze school zijn:

 • christelijke identiteit door heel het onderwijs verweven
 • ontwikkelingsgericht
 • 3 B’s: Brede bedoelingen, bemiddelende rol leerkrachten en betekenisvol onderwijs
 • veilige sfeer en gezelligheid
 • goede leerkrachten met hart voor kinderen en onderwijs
 • betrokken leerlingen
 • actieve ouders