skip to Main Content

Schoolgids

Met onze schoolgids willen wij ouders en andere betrokkenen informeren over een aantal inhoudelijke en praktische onderwerpen. Zo omschrijven we in dit document wie we als school zijn, op welke manier
we ons onderwijs vormgeven en welke resultaten we hebben behaald. Daarnaast noemen we met welke doelen we als team dit schooljaar aan de slag willen om ons onderwijs te verrijken.

Schoolplan

In ons schoolplan kunt u lezen wat de koers is van onze school voor de komende jaren. Schoolplan 2023-2027 De Handpalm

Back To Top