skip to Main Content

De kenmerken van ons onderwijs

 • christelijke identiteit in Bijbellessen, vieringen en onderlinge omgang
 • veilige en gezellige sfeer op school
 • goed pedagogisch klimaat d.m.v. Gouden Weken en Kanjertraining
 • orde, rust en duidelijkheid
 • aandacht voor zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid
 • aandacht en zorg voor elk individueel kind
 • moderne onderwijs- en lesmethodes
 • werken vanuit thematische context
 • goed en veel contact met betrokken ouders
 • enthousiast en gemotiveerd team
IMG_4142

Ons onderwijs

Op De Handpalm wordt in een rustige leeromgeving lesgegeven aan kinderen in groep 1 t/m 8. Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen maar ook voor ouders en andere betrokkenen bij de school.

We werken in jaargroepen. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd samen in een groep zitten. Omdat we een relatief kleine school zijn, hebben we de jaargroepen gecombineerd tot vier klassen (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8).

We streven naar inspirerend onderwijs door eigentijdse methodes en thematisch onderwijs in te zetten. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van werkboeken en verschillende digitale middelen.

In ons onderwijs houden we rekening met verschillen en passen indien nodig het lesgeven daarop aan in leerstof, tijd en tempo. We willen kinderen tot bloei laten komen. Ze mogen zich ontwikkelen tot unieke mensen.

IMG_4146

Kanjertraining

Een veilige (leer)omgeving en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden we belangrijk op De Handpalm. Elke week worden Kanjerlessen gegeven om zo de sociale vaardigheden van kinderen te versterken en een positieve sfeer te creëren. Door middel van deze methode worden kinderen zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op gebruik van de kanjerafspraken:

 • We hebben respect voor God, onszelf en anderen
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We hebben plezier
 • We werken samen
 • We doen mee
Back To Top