skip to Main Content

Tussenschoolse opvang (TSO)

Tijdens de middagpauze eten alle kinderen op school. Op maandag, dinsdag en donderdag eten TSO-ouders met de kinderen van 12:00 uur – 12:15 uur in het lokaal. Daarna spelen de kinderen tot 12:30 uur buiten onder toezicht van de ouders. Er vindt dagelijks een overdracht plaats tussen het team en de TSO. Op de vrijdagen verzorgt het team zelf de middagpauze voor de kinderen.

Voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang

Voor het eventueel gebruik maken van VSO en BSO verwijzen we onder andere door naar Waddenkind, kinderopvang Het Hogeland en diverse gastouders.

Foto plein
Back To Top