skip to Main Content

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. We geven dit vorm door regelmatig met ouders in gesprek te zijn op zowel formele als informele momenten.

Daarnaast waarderen we het dat ouders betrokken zijn bij verschillende activiteiten vanuit de school. Denk aan het meevieren van de maandvieringen en hulp bij activiteiten in of buiten de school.

De afdelingsraad en de medezeggenschapsraad

De afdelingsraad (AR) en de medezeggenschapsraad (MR) vergaderen een aantal keer per jaar samen op school.

De AR bestaat uit twee ouders en behartigt vanuit het bestuur een aantal taken, met name het bewaken van de Christelijke identiteit.

Twee ouders en twee personeelsleden vormen de MR. Zij hebben als taak om advies of instemming te geven bij een aantal beleidsvoornemens.

Back To Top