skip to Main Content

Passend onderwijs op onze school

Voor elk kind, met welke specifieke ondersteuningsbehoefte dan ook, zou een plek op onze school moeten zijn. We willen ons ook voor die kinderen graag inzetten. Om op een zorgvuldige manier te kunnen beslissen of het kind bij ons op de goede plek is, hebben we een protocol gemaakt. Zo is er de mogelijkheid om voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte via de directeur een arrangement aan te vragen om onderwijs op een reguliere basisschool te kunnen blijven volgen.

Als school maken we voor ieders verzoek steeds weer een nieuwe afweging. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van zorg en de extra onderwijsondersteuning die nodig is, overeenkomt met de mogelijkheden van de school, zoals dat is verwoord in het ondersteuningsprofiel dat we als school gemaakt hebben.

2023-05 Schoolondersteuningsplan De Handpalm

De Handpalm valt onder het samenwerkingsverband SWV 20.01 PO Groningen, deelverband Noord.

Tessa

Speciaal Onderwijs

NoorderBasis kan veelal ook voorzien in de behoefte aan speciaal onderwijs en heeft twee scholen, gevestigd in Groningen.

De Meerpaal geeft speciaal basisonderwijs en De Steiger is een school voor speciaal onderwijs met een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs.

Voor beide scholen geldt: wij scholen met de Bijbel.

passend onderwijs 2

NoorderBasis Plusklas

Onze visie is elk kind passend onderwijs te geven, ook hoogbegaafde kinderen. Op elke basisschool van NoorderBasis krijgen begaafde kinderen naast het verkorte basisprogramma individueel of in een groepje verrijkende leerstof aangeboden.

Indien wenselijk kunnen zij in de bovenschoolse Plusklas onderwijs krijgen van speciaal daarvoor opgeleide en gepassioneerde leerkrachten.

Wilt u meer weten over de Plusklas?
Download hier de folder of neem contact op met ons.

Back To Top